Судионици ИПП

Судионицима ИПП-а (субјекти ИПП-а и корисници) можемо назвати све оне који су на неки начин укључени у успоставу, одржавање и развој ИПП-а, од корисника, произвођача до пружатеља додатних услуга у вези с просторним подацима, а ту је и образовни сектор који представља важну окосницу у ширењу и унапрјеђењу знања, као и у образовању младих стручњака. Пружатељи просторних података су сви они који прикупљају и дају на кориштење просторне податке за јавну употребу. Пружатељи података описују податке (врста података, власник података односно одговорна особа, увјети приступа подацима итд.) и објављују их на одговарајућем јавном порталу. Затим податке усклађују с прихваћеним стандардима те успостављају механизме (услуге) за њихово дијељење с корисницима.

Успјешна имплементација свих осталих компоненти ИПП-а овиси о знањима и вјештинама свих судионика који судјелују у изградњи ИПП-а и зато је важно посебну пажњу посветити развоју људских капацитета и потицању сурадње.

СУБЈЕКТИ ИПП ФБИХ

Сукладно Закону о инфраструктури просторних податка (Закон о ИПП) субјекти ИПП ФБиХ су: органи и организације федералне управе, органи и организације жупанијске управе, органи локалне самоуправе, јавна подузећа, правне особе којима је повјерено управљање просторним подацима и правне особе које користе податке и сервисе обухваћене ИПП ФБиХ и које пружају услуге јавних сервиса на темељу тих просторних података које у надлежности, односно у свом дјелокругу, имају успостављање или одржавање просторних података и које су у смислу Закона обвезне судјеловати у успостављању, одржавању и развоју ИПП ФБиХ. Осим наведеног, свака правна особа може постати субјект ИПП ФБиХ ако испуњава увјете утврђене Законом о ИПП, а након што Вијеће ИПП ФБиХ о томе донесе одговарајућу одлуку према приједлогу Координацијског тијела ИПП ФБиХ.

КОРИСНИЦИ ИПП ФБИХ

Корисници просторних података су: тијела јавне управе, господарство, грађани, академска заједница, институције Еуропске уније. Они претражују многобројне портале и мрежне странице како би пронашли одговарајуће просторне податке и услуге за своје потребе.

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове​

Радно вријеме: 08:00 - 16:00
Контакт телефон: 033/712-616
Е-маил: ипп.фбих@фгу.цом.ба

Хамдије Крешевљаковић бр.96

Сарајево 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.