Координацијско тијело ИПП Федерације БиХ

koordinaciono tijelo

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове обавља послове Координацијског тијела ИПП те у оквиру активности дефинираних Законом о ИПП брине о извршењу Закона, остварује комуникацију с другим тијелима у Босни и Херцеговини и међународним тијелима, обавља техничке и административне послове за потребе рада Вијећа ИПП ФБиХ, координацију свих органа и субјеката ИПП и подршке цијелом процесу успоставе ИПП. Координацијско тијело ИПП ФБиХ дужно је и континуирано пратити развој инфраструктуре просторних података сукладно домаћим и међународним прописима и стандардима. У оквиру активности дефинираних Законом о ИПП, између осталог, остварује комуникацију с другим тијелима у Босни и Херцеговини и међународним тијелима и организира тренинге или радионице за изградњу капацитета субјекта ИПП те подизању свијести о значају ИПП.

Важно је да напоменути да Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове има двојаку улогу у ИПП-у. Осим што ђелује као Координацијско тијело у проведби Директиве ИНСПИРЕ, такођер је и субјект ИПП-а.

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове​

Радно вријеме: 08:00 - 16:00
Контакт телефон: 033/712-616
Е-маил: ипп.фбих@фгу.цом.ба

Хамдије Крешевљаковић бр.96

Сарајево 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.