ВИЗИЈА i МИСИЈА ​

Визија

Инфраструктура просторних података Федерације Босне и Херцеговине омогућити ће свакоме једноставно, брзо и ефикасно проналажење и кориштење хармонизираних просторних података те створити геооспособљено друштво.

Примарну групу произвођача и корисника просторних података доступних кроз ИПП ФБиХ чине стручњаци за просторне податке и услуге, али не смије се занемарити и оне које нису стручњаци. Темељем тога, ИПП треба бити доступна свима. То се односи на институције, твртке, али и грађане односно све оне који су заинтересирани за хармонизиране просторне податке и њихово кориштење. Геооспособљено друштво подразумијева знања потребна за правилну интерпретацију и стварање закључака на темељу просторних података.

мисија

Успостава дјелотворне Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине која осигурава приступ, размјену и кориштење просторних података и услуга а свим органима ИПП-а, јавном и приватном сектору, академској заједници и грађанима.

Кроз мисију треба осигурати једноставно проналажење и кориштење просторних података и услуга свима заинтересиранима, а посебно јавном сектору и господарству у сврху стварања нових производа и додатне вриједности те иновација што ће допринијети напретку друштва у цјелини и одрживом развоју. Геоосвијештено и геооспособљено друштво бити ће способно носити се са изазовима будућности и градити суживот с природом у складу с циљевима одрживог развоја Уједињених народа.

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове​

Радно вријеме: 08:00 - 16:00
Контакт телефон: 033/712-616
Е-маил: ипп.фбих@фгу.цом.ба

Хамдије Крешевљаковић бр.96

Сарајево 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.