Вијеће Инфраструктуре просторних података ФБиХ

Законом о ИПП ФБиХ (Закон) утврђено је да су органи Инфраструктуре просторних података ФБиХ: Вијеће ИПП ФБиХ и Радне групе ИПП ФБиХ. Вијеће ИПП ФБиХ чини једанаест чланова од којих је један предсједник Вијећа а именује их и разрјешава Влада Федерације Босне и Херцеговине. Чланови Вијећа ИПП ФБиХ именују се на рок од пет година. У Вијеће ИПП ФБиХ Влада именује по једног представника:

 • Федералне управе за геодетске и имовинско-правне
  послове, који је истовремено предсједник Вијећа
 • Федералног министарства просторног уређења
 • Федералног министарства околиша и туризма
 • Федералног министарства саобраћаја и комуникација
 • Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства
 • Федералног министарства финансија
 • Федералног министарства правде
 • Федералног министарства унутрашњих послова
 • Федералног министарства образовања и науке
 • Федералног министарства енергије, рударства и индустрије
 • Федералног завода за статистику.

Тренутни сазив Вијећа ИПП ФБиХ чине:

Жељко Обрадовић

Предсједавајући

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове

Јосип Николић

Члан

Федерално министарство просторног уређења

Алден Кајтаз

Члан

Федерално министарство образовања и науке

Мехмед Церо

Члан

Федерално министарство околиша и туризма

Бешћо Алибеговић

Члан

Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

Асим Панџић

Члан

Федерално министарство финансија

Ајша Софтић

Члан

Федерално министарство правде

Мирсад Хајдаревић

Члан

Федерално министарство унутрашњих послова

Маринко Бошњак

Члан

Федерално министарство енергије, рударства и индустрије

Ренато Шкробо

Члан

Федерално министарство саобраћаја и комуникација

Белмира Хаџиабдић

Члан

Федерални завод за статистику

Утврђени задаци Вијећа ИПП ФБиХ

 • предлаже Влади субјекте, критерије и норме за оснивање и одржавање ИПП ФБиХ, средњорочни програм рада, изворе и начин финансирања ИПП ФБиХ,
 • одређује субјект одговоран за одређену тему ИПП ФБиХ,
 • усклађује активности субјеката ИПП ФБиХ,
 • врши контролу оснивања и функционисања ИПП ФБиХ,
 • доноси пословник којим уређује свој рад,
 • формира радне групе ИПП ФБиХ за обављање одређених стручних послова и
 • извјештава Владу, субјекте ИПП ФБиХ и јавност о активностима везаним за оснивање и функционисање ИПП ФБиХ.

Утврђени задаци Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове

 • Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове оснива, одржава и управља Геопорталом ИПП ФБиХ,
 • Преко Геопортала ИПП ФБиХ, Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове одржава јавни сервис метаподатака и осигурава субјектима и корисницима повезивање са другим сервисима укљученим у ИПП ФБиХ, као и проналажење, приступ и кориштење просторних података ИПП ФБиХ.