Vijeće Infrastrukture prostornih podataka FBiH

Zakonom o IPP FBiH (Zakon) utvrđeno je da su organi Infrastrukture prostornih podataka FBiH: Vijeće IPP FBiH i Radne grupe IPP FBiH. Vijeće IPP FBiH čini jedanaest članova od kojih je jedan predsjednik Vijeća, a imenuje ih i razrješava Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Članovi Vijeća IPP FBiH imenuju se na rok od pet godina. U Vijeće IPP FBiH Vlada imenuje po jednog predstavnika:

 • Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne
  poslove, koji je istovremeno predsjednik Vijeća
 • Federalnog ministarstva prostornog uređenja
 • Federalnog ministarstva okoliša i turizma
 • Federalnog ministarstva saobraćaja i komunikacija
 • Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 • Federalnog ministarstva finansija
 • Federalnog ministarstva pravde
 • Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
 • Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 • Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
 • Federalnog zavoda za statistiku.

Trenutni saziv Vijeća IPP FBiH čine:

Željko Obradović

Predsjedavajući

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Josip Nikolić

Član

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Alden Kajtaz

Član

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Mehmed Cero

Član

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Bešćo Alibegović

Član

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Asim Pandžić

Član

Federalno ministarstvo finansija

Ajša Softić

Član

Federalno ministarstvo pravde

Mirsad Hajdarević

Član

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Marinko Bošnjak

Član

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Renato Škrobo

Član

Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija

Belmira Hadžiabdić

Član

Federalni zavod za statistiku

Utvrđeni zadaci Vijeća IPP FBiH

 • predlaže Vladi subjekte, kriterije i norme za osnivanje i održavanje IPP FBiH, srednjoročni program rada, izvore i način finansiranja IPP FBiH,
 • određuje subjekt odgovoran za određenu temu IPP FBiH,
 • usklađuje aktivnosti subjekata IPP FBiH,
 • vrši kontrolu osnivanja i funkcionisanja IPP FBiH,
 • donosi poslovnik kojim uređuje svoj rad,
 • formira radne grupe IPP FBiH za obavljanje određenih stručnih poslova i
 • izvještava Vladu, subjekte IPP FBiH i javnost o aktivnostima vezanim za osnivanje i funkcionisanje IPP FBiH.

Utvrđeni zadaci Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

 • Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove osniva, održava i upravlja Geoportalom IPP FBiH,
 • Preko Geoportala IPP FBiH, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove održava javni servis metapodataka i osigurava subjektima i korisnicima povezivanje sa drugim servisima uključenim u IPP FBiH, kao i pronalaženje, pristup i korištenje prostornih podataka IPP FBiH.