Vijeće infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH (Vijeće IPP FBiH)

Krajem 2014-te Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (link, Službene novine FBiH, br. 85/14), kojom je subjekte IPP u Federaciji BiH.  Uredbnom je određeno da su organi Infrastrukture Prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (IPP FBiH) Vijeće IPP FBiH i radne grupe IPP FBiH. Slijedeće godine, 2015-te,  oformljeno je Vijeće IPP FBiH, te imenovani članovi Vijeća (link):

 • Željko Obradović, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, predsjednik
 • Mehmed Cero, Federalno ministarstvo okoliša i turizma,član
 • Ajša Softić, Federalno ministarstvo pravde, član
 • Elvedina Hodžić, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, član
 • Marinko Bošnjak, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,član
 • Pavo Boban, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,član
 • Galiba Karačić, Federalni zavod za statistiku, član
 • Damir Šapina, Federalno ministarstvo financija (ovlašteni predstavnik), član
 • Josip Martić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član
 • Elvira Dilberović, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, član
 • Mervana Hadžimurtezić Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član.

Ovom uredbom uređuje se osnivanje i održavanje Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: IPP FBiH), njen sadržaj, metapodaci, servisi prostornih podataka, osnivanje i održavanje Geoportala IPP FBiH, kao i uspostava i nadležnosti organa IPP FBiH.

Utvrđeni su zadaci Vijeća IPP FBiH:

 • predlaže Vladi subjekte, kriterije i norme za osnivanje i održavanje IPP FBiH, srednjoročni program rada, izvore i način finansiranja IPP FBiH,
 • određuje subjekt odgovoran za određenu temu IPP FBiH,
 • usklađuje aktivnosti subjekata IPP FBiH,
 • vrši kontrolu osnivanja i funkcionisanja IPP FBiH,
 • donosi poslovnik kojim uređuje svoj rad,
 • formira radne grupe IPP FBiH za obavljanje određenih stručnih poslova i
 • izvještava Vladu, subjekte IPP FBiH i javnost o aktivnostima vezanim za osnivanje i funkcionisanje IPP FBiH.

Kao i Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove:

 • Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove osniva, održava i upravlja Geoportalom IPP FBiH,
 • Preko Geoportala IPP FBiH, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove održava javni servis metapodataka i osigurava subjektima i korisnicima povezivanje sa drugim servisima uključenim u IPP FBiH, kao i pronalaženje, pristup i korištenje prostornih podataka IPP FBiH.