Vlada Federacije BiH je na 258. sjednici održanoj 11.03.2021. godine utvrdila Prijedlog zakona o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) FBiH i uputila isti Parlamentu FBiH. Naime, trenutno je u FBiH ova oblast uređena Uredbom o infrastrukturi prostornih podataka iz 2014. godine a novi zakon je utemeljen na Direktivi Evropskog parlamenta i Vijeća od 14. marta 2007. godine kojom je uspostavljena Infrastruktura prostornih podataka u EU.

Problemi vezani uz raspoloživost, kvalitet, organizaciju, dostupnost i dijeljenje prostornih podataka zajednički su u mnogim područjima ljudske djelatnosti, pa tako i u organima uprave i drugim javnim institucijama. Rješavanje tih problema zahtjeva preduzimanje mjera koje osiguravaju efikasan sistem dijeljenja, razmjenjivanja i korištenja ovih podataka.

Novi federalni zakon kreira osnovna pravila o uspostavi IPP-a koja podrazumijevaju metapodatke, skupove i servise prostornih podataka, sporazume o razmjeni, pristupu i upotrebi, kao i mehanizme koordinacije i nadzora. Zakon kreira i pravni okvir za upravljanje i razmjenu prostornih informacija.

Usvajanjem Zakona stvoriti će se okvir za jednostavnije pregledavanje i preuzimanje podataka iz nadležnosti subjekata IPP-a FBiH i povećati učinkovitost tijela javne vlasti u područjima vezanim za prostorne podatke. Primjenjujući načelo da se podaci održavaju na najprimjerenijoj razini, pozitivan uticaj će se odraziti i na budžete svih razina jer se za isti ili sličan set prostornih podataka neće finansirati izrada u nekoliko različitih institucija nego samo u jednoj koja će putem IPP-a podatke dijeliti s drugima. Također će biti spriječeno korištenje neslužbenih prostornih podataka i time smanjen rizik administrativnih postupaka i nepravilnosti prilikom preuzimanja.