Стратегија Инфраструктуре просторних података Федерације БиХ за период 2023.-2027.

Студија почетној стања (Ситуациона анализа)
Извјештај о проведеној претходној (Еџ-анте) евалуација документа; "Стратегија Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине за период 2023.-2027. године".