Strategija Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH za period 2023.-2027.

Izvještaj o provedenoj prethodnoj (Ex-ante) evaluacija dokumenta; "Strategija Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine za period 2023.-2027. godine".