Registri Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH

Registar subjekata

Registar izvora

Registar subjekata

Subjekti IPP FBiH su: organi i organizacije federalne uprave, organi i organizacije županijske uprave, organi lokalne samouprave, javna poduzeća, pravne osobe kojima je povjereno upravljanje prostornim podacima i pravne osobe koje koriste podatke i servise obuhvaćene IPP FBiH i koje pružaju usluge javnih servisa na temelju tih prostornih podataka, te koje u nadležnosti, odnosno u svom djelokrugu imaju uspostavu ili održavanje prostornih podataka.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove uspostavlja i vodi registar subjekata IPP FBiH.

Registar izvora

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove vodi registar izvora prostornih podataka koji sadrži:

  1. naziv i opis izvora prostornih podataka,
  2. jedinstvenu oznaku izvora,
  3. podatke o instituciji odgovornoj za izvor prostornih podataka,
  4. geografski obuhvat izvora prostornih podataka,
  5. ograničenja pristupa i korištenja prostornih podataka.

Pristupite Registru subjekata i Registru izvora IPP

Registri IPP