[osm_map_v3 map_center=”43.8567,18.4273″ zoom=”16.3″ width=”95%” height=”450″ post_markers=”1″ control=”fullscreen,scaleline”]

Kontaktirajte nas

Kontakt informacije

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Adresa:  Hamdije Kreševljakovića br. 96
Stari Grad, Sarajevo 71000

Radno vrijeme:  08:00 – 16:00

Kontakt telefon:  033/712-616

E-mail:  ipp.fbih@fgu.com.ba