Kontaktirajte nas

Kontakt informacije

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Adresa:  Hamdije Kreševljakovića br. 96
Stari Grad, Sarajevo 71000

Radno vrijeme:  08:00 – 16:00

Kontakt telefon:  033/712-616

E-mail:  ipp.fbih@fgu.com.ba