Каталог метаподатака

Пронађи → Прикажи → Подијели

Метаподаци ИПП ФБиХ

Корисничка карта

Подаци о просторним подацима

 

 

Метаподаци су подаци о подацима. То су подаци о:

 • скуповима и сервисима просторних података,
 • усклађености просторних података са прописаним
  нормама,
 • условима приступа и кориштења скупова и сервиса
  просторних података,
 • квалитети и ажурности скупова просторних података,
 • органима, организацијама, јавним предузећима или
  правним особама одговорним за оснивање,
  одржавање, приступ, размјену и кориштење скупова и
  сервиса просторних података, и
 • скуповима просторних података којима је приступ
  ограничен и разлоге ограничења.

У Каталогу метаподатака могу се пронаћи сви подаци о просторним подацима који су приказани на Прегледнику ИПП. Заинтересована особа се може информисати о:

 • одговорној институцији за одређени сет података (контакт информације),
 • услове кориштења података и ограничења,
 • информације о одржавању и ажурности података,
 • обухват просторних података,
 • квалитет података и доступни формати, итд.

Метаподаци се могу претраживати, преузимати, уређивати и користити на корисничкој карти која се налази у склопу Каталога.

Каталог Метаподатака

Приступите Каталогу метаподатака Инфраструктуре просторних података Федерације БиХ

Упутство
Упишите кључне ријечи за проналажење
просторних података:

Метаподатака

Wеб сервиса

Субјеката ИПП-а

Извора података

Корисничка карта 

Корисничка карта је карта гдје корисник додаје по жељи доступне wеб сервисе (WМС, WМТС и WФС) из Каталога или властите локалне податке који се могу учитати (КМЛ и КМЗ). Корисник може комбиновати податке и других држава на карти, манипулисати подацима, креирати геоподатке тачкастог, линијског и полигоналног типа, принтати приказ у размјери и друго.

Корисничка карта

Приступите корисничкој карти и уредите је по жељи.

Нови метаподаци

Ортофото 2018

Најновији ортофото ФБиХ

Заштићена подручја

Аутопут на коридору Вц

Адресе

Адресе из Регистра адреса ФБиХ

Хидрографија

Слив реке Саве