Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове (ФГУ) као координационо тијело инфраструктуре просторних података Федерације БиХ – ИПП ФБиХ (члан 26. Закона о инфраструктури просторних података Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, 55/21) и одговорна институција за израду Стратегије инфраструктуре просторних података Федерације БиХ сукладно одлуци Владе Федерације БиХ, организира јавне конзултације у склопу израде Студије почетног стања (Ситуациона анализа) – Стратегија инфраструктуре просторних података Федерације БиХ.

Јавне конзултације се проводе сукладно принципима дефинираним Уредбом о изради стратешких докумената у Федерацији Босне и Херцеговине,  те сукладно Пројектном задатку за израду Стратегије инфраструктуре просторних података Федерације БиХ, а све у циљу прибављања додатних информација од заинтересираних страна. Јавне конзултације се проводе такођер с циљем осигурања хоризонталне и вертикалне координације у процесу израде стратешких докумената, остваривања партнерства, те у циљу јавности и транспарентности током израде стратешког документа. Конзултације ће за ову фазу трајати до 05.12.2022. године.

Коментари се достављају на контакт емаил: ipp.fbih@fgu.com.ba уз обавезно укључивање наредних информација:

  1. Име и презиме
  2. Контакт емаил
  3. Назив институције/правног субјекта или назнака да се исти достављају у име приватног субјекта
  4. Јасне назнаке на који дио документа се коментари достављају

Овим путем такођер обавјештавамо и позивамо све заинтересиране стране да се 05.12.2022. године у 12 сати придруже јавној расправи/састанку у циљу прибављања мишљења и коментара на нацрт Студије почетног стања.

Присуство јавној расправи/састанку могуће је остварити уживо у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове (сала за састанке, 3. кат) или онлине користећи наредни УРЛ: Јавне конзултације за пријаву присуства.

За све остале информације молимо да се обратите са захтјевом на емаил: ipp.fbih@fgu.com.ba.