У циљу изградње капацитета у области Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине (ИПП ФБиХ), Федерална управа за геодетске и имовинско правне послове (ФГУ) у плану рада за 2023. годину а уз помоћ буџетских средстава осигурала је едукацију упосленика субјеката ИПП ФБиХ за 2023. и 2024. годину, која ће се вршити путем квалифицираног пружатеља услуга с искуством у изградњи капацитета у подручју ИПП и просторних података опћенито. Као пружатељ услуга за изградњу овог вида одабрана је твртка ГАУСС д.о.о. Тузла.

У складу са Пројектним задатком, програм обуке подразумијева 3 врсте тренинга:

  • Основни тренинг;
  • Напредни тренинг;
  • ИПП/ИНСПИРЕ тренинг,

с одговарајућим компетенцијама које полазници (корисници) требају стећи/усавршити у виду разумијевања тематских области. Интерес за едукацијама је исказало 15 институција/јавних подузећа који су препознати као субјекти ИПП на којима ће присуствовати 60 представника.

Основни циљ провођења едукације је омогућити полазницима стицање основних и напредних стручних компетенција везаних уз кориштење алата за дисеминацију просторних података. У том смислу, уз теоријски дио едукације уводи се и њен практични дио који се бави примјеном ГИС и WебГИС алата за припрему и wеб презентацију просторних података.