U cilju izgradnje kapaciteta u oblasti Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (IPP FBiH), Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove (FGU) u planu rada za 2023. godinu a uz pomoć proračunskih sredstava osigurala je edukaciju uposlenika subjekata IPP FBiH za 2023. i 2024. godinu, koja će se vršiti putem kvalificiranog pružatelja usluga s iskustvom u izgradnji kapaciteta u području IPP i prostornih podataka općenito. Kao pružatelj usluga za izgradnju ovog vida odabrana je tvrtka GAUSS d.o.o. Tuzla.

Sukladno Projektnim zadatkom, program obuke podrazumijeva 3 vrste treninga:

  • Osnovni trening;
  • Napredni trening;
  • IPP/INSPIRE trening,

s odgovarajućim kompetencijama koje polaznici (korisnici) trebaju steći/usavršiti u vidu razumijevanja tematskih oblasti. Interes za edukacijama je iskazalo 15 institucija/javnih poduzeća koji su prepoznati kao subjekti IPP na kojima će prisustvovati 60 predstavnika.

Osnovni cilj provođenja edukacije je omogućiti polaznicima stjecanje osnovnih i naprednih stručnih kompetencija vezanih uz korištenje alata za diseminaciju prostornih podataka. U tom smislu, uz teorijski dio edukacije uvodi se i njen praktični dio koji se bavi primjenom GIS i WebGIS alata za pripremu i web prezentaciju prostornih podataka.