Infrastruktura prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine

Infrastruktura prostornih podataka može se definirati kao produkt međusobno povezanih baza prostornih podataka, ali i kao sveobuhvatni proces stvaranja pretpostavki za upravljanje prostornim podacima.

Općenito, infrastrukturu prostornih podataka čini skup temeljnih tehnologija, politika i institucionalnih dogovora koji omogućuju dostupnost prostornih podataka kao i pristup istim.

Uz pojam infrastruktura prostornih podataka u zemljama Europe koristi se i pojam geoinformacijska infrastruktura (GII). Postoji više shvaćanja i definicija o tome šta je to infrastruktura prostornih podataka (IPP). IPP osigurava osnovu za traženje prostornih podataka, njihovu procjenu i primjenu na svim društvenim razinama: u državnoj upravi, komercijalnom sektoru, nekomercijalnom sektoru i građanstvu.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske Unije (EU) i Bosne i Hercegovine (BiH) je potpisan 2008. godine. Jedan od ciljeva Sporazuma jeste pružanje smjernica EU državi BiH kroz partnerstva koja se tiču reformskih prioriteta u usklađivanju propisa (među kojima je i INSPIRE direktiva).

Prema Strategiji uspostave i održavanja Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine definirani su misija, vizija i ciljevi uspostave IPP FBiH, koji su prikazani ispod. Prikazani ciljevi su osnovni ciljevi, dok provedbene ciljeve, kao i kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve možete pronaći u Strategiji.

Misija

Definirati i izgraditi zakonodavni okvir, tijela, alate i sve druge pretpostavke za uspostavu djelotvorne IPP FBiH

Vizija

Uspostava IPP FBiH stvoriti će potrebne preduvjete za efikasno prikupljanje, obradu, standardizaciju i korištenje geopodataka što će biti pokazano primjerima implementacije na svim razinama subjekata i korisnika.

Osnovni cilj 1

Uspostaviti servis prostornih podataka i organizirati Infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine

Osnovni cilj 2

Omogućiti korisnicima IPP FBiH jednostavan, brz i efikasan pristup prostornim podacima.

Osnovni cilj 3

Poboljšati osnove dobrog upravljanja

Osnovni cilj 4

Podržati ekonomski razvoj Federacije Bosne i Hercegovine

Osnovni cilj 5

Pružati osnovne prostorne podatke za podržavanje potreba korisnika i zahtjeva Europske unije

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove osniva, održava i upravlja Geoportalom IPP FBiH. Putem Geoportala IPP FBiH, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove održava javni servis metapodataka i osigurava subjektima i korisnicima povezivanje sa drugim servisima uključenim u IPP FBiH, kao i pronalaženje, pristup i korištenje prostornih podataka IPP FBiH.

[osm_map_v3 map_center=”43.8568,18.4274″ zoom=”17.2″ width=”95%” height=”450″ post_markers=”1″ control=”fullscreen,scaleline”]