Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)

Инфраструктура за просторне информације у Европској заједници

Инфраструктура за просторне информације у Европској заједници

Инфраструктура за просторне информације у Европској заједници (ИНСПИРЕ) је Директива 2007/2/ЕЗ Европског парламента и Вијећа од 14. марта 2007. године о успостављању инфраструктуре за просторне информације у Европској заједници. ИНСПИРЕ директива је ступила на снагу 15. маја 2007. године а твори будући оквир за Националне Инфраструктуре просторних података.

ИНСПИРЕ је оквирна директива а детаљније техничке одредбе дефинирају се проведбеним правилима и техничким спецификацијама. Заснован је на постојећим инфраструктурама просторних података земаља чланица и не захтијева ново прикупљање података, али захтијева хармонизацију постојећих података у складу са прописаним ИНСПИРЕ стандардом.

Подаци обухваћени ИНСПИРЕ директивом:

  • 34 теме просторних података распоређене у три прилога (Аннеx I, II и III), потребне за успјешну изградњу система информација о околишу,
  • просторни подаци које посједују државна тијела или друге институције у име државних тијела те просторни подаци које користе државна тијела у извршавању својих јавних задатака.

Главна начела ИНСПИРЕ директиве


  • Просторни подаци се прикупљају само једном, расположиви су те се одржавају на најприкладнијој разини,
  • омогућити досљедно комбинирање просторних података из различитих извора диљем Европске заједнице и њихово заједничко кориштење између различитих корисника и апликација,
  • просторни подаци прикупљени на једној разини државне власти дијеле се с другим државним тијелима,
  • просторни подаци морају бити расположиви под условима који безразложно не ограничавају њихову ширу употребу,
  • омогућити лако откривање расположивих просторних података, оцијенити њихову прикладност за остварење циља и сазнати услове који се примјењују за њихову употребу.

Овај видео приказује важност ИНСПИРЕ-а те његове врсте просторних података. Врло је важно имати интероперабилне просторне податке између држава, а то ће се постићи успоставом националних инфраструктура просторних података према јединственом стандарду – ИНСПИРЕ. 

ИНСПИРЕ Геопортал

Да би потпомогле интеграцију националних инфраструктура у ИНСПИРЕ, државе чланице требају омогућити приступ својим инфраструктурама путем геопортала Европске заједнице (ИНСПИРЕ геопортала) којим управља Европска комисија, као и путем других приступних тачака којима државе чланице одлуче управљати.