INSPIRE

INfrastructure for SPatial Information (INSPIRE) je Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108/1,25.04.2007.). INSPIRE direktiva je stupila na snagu 15. svibnja 2007. godine. INSPIRE tvori budući okvir za Nacionalne IPP-ove unutar država članica EU.

INSPIRE je okvirna direktiva. Detaljnije tehničke odredbe definiraju se provedbenim pravilima i tehničkim specifikacijama. INSPIRE se zasniva na postojećim infrastrukturama prostornih podataka zemalja članica i ne zahtijeva novo prikupljanje podataka, ali zahtijeva harmonizaciju postojećih podataka.

Podaci obuhvaćeni INSPIRE direktivom:

  • 34 teme prostornih podataka raspoređene u tri priloga (Annex I, II i III), potrebne za uspješnu izgradnju sustava informacija o okolišu,
  • prostorni podaci koje posjeduju državna tijela ili druge institucije u ime državnih tijela te prostorni podaci koje koriste državna tijela u izvršavanju svojih javnih zadaća.

INSPIRE geoportal

Da bi potpomogle integraciju nacionalnih infrastruktura u INSPIRE, države članice trebaju omogućiti pristup svojim infrastrukturama putem geoportala Europske zajednice (INSPIRE geoportala) kojim upravlja Europska komisija, kao i putem drugih pristupnih točaka kojima države članice odluče upravljati.

Glavna načela INSPIRE direktive:

  • prostorni podaci se pohranjuju, raspoloživi su te se održavaju na najprikladnijoj razini,
  • omogućiti dosljedno kombiniranje prostornih podataka iz različitih izvora diljem Europske zajednice i njihovo zajedničko korištenje između različitih korisnika i aplikacija,
  • prostorni podaci prikupljeni na jednoj razini državne vlasti dijele se s drugim državnim tijelima,
  • prostorni podaci moraju biti raspoloživi pod uvjetima koji bezrazložno ne ograničavaju njihovu širu uporabu, omogućiti lako otkrivanje raspoloživih prostornih podataka, ocijeniti njihovu prikladnost za ostvarenje cilja i saznati uvjete koji se primjenjuju za njihovu uporabu.
r

Preuzeto sa str. www.nipp.hr