Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)

Infrastruktura za prostorne informacije u Evropskoj zajednici

Infrastruktura za prostorne informacije u Evropskoj zajednici

Infrastruktura za prostorne informacije u Evropskoj zajednici (INSPIRE) je Direktiva 2007/2/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 14. marta 2007. godine o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Evropskoj zajednici. INSPIRE direktiva je stupila na snagu 15. maja 2007. godine a tvori budući okvir za Nacionalne Infrastrukture prostornih podataka.

INSPIRE je okvirna direktiva a detaljnije tehničke odredbe definiraju se provedbenim pravilima i tehničkim specifikacijama. Zasnovan je na postojećim infrastrukturama prostornih podataka zemalja članica i ne zahtijeva novo prikupljanje podataka, ali zahtijeva harmonizaciju postojećih podataka u skladu sa propisanim INSPIRE standardom.

Podaci obuhvaćeni INSPIRE direktivom:

  • 34 teme prostornih podataka raspoređene u tri priloga (Annex I, II i III), potrebne za uspješnu izgradnju sistema informacija o okolišu,
  • prostorni podaci koje posjeduju državna tijela ili druge institucije u ime državnih tijela te prostorni podaci koje koriste državna tijela u izvršavanju svojih javnih zadataka.

Glavna načela INSPIRE direktive

  • Prostorni podaci se prikupljaju samo jednom, raspoloživi su te se održavaju na najprikladnijoj razini,
  • omogućiti dosljedno kombiniranje prostornih podataka iz različitih izvora diljem Evropske zajednice i njihovo zajedničko korištenje između različitih korisnika i aplikacija,
  • prostorni podaci prikupljeni na jednoj razini državne vlasti dijele se s drugim državnim tijelima,
  • prostorni podaci moraju biti raspoloživi pod uslovima koji bezrazložno ne ograničavaju njihovu širu upotrebu,
  • omogućiti lako otkrivanje raspoloživih prostornih podataka, ocijeniti njihovu prikladnost za ostvarenje cilja i saznati uslove koji se primjenjuju za njihovu upotrebu.

Ovaj video prikazuje važnost INSPIRE-a te njegove vrste prostornih podataka. Vrlo je važno imati interoperabilne prostorne podatke između država, a to će se postići uspostavom nacionalnih infrastruktura prostornih podataka prema jedinstvenom standardu – INSPIRE. 

INSPIRE Geoportal

Da bi potpomogle integraciju nacionalnih infrastruktura u INSPIRE, države članice trebaju omogućiti pristup svojim infrastrukturama putem geoportala Evropske zajednice (INSPIRE geoportala) kojim upravlja Evropska komisija, kao i putem drugih pristupnih tačaka kojima države članice odluče upravljati.