IMPULS projekt

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove u suradnji sa ostalim geodetskim agencijama iz regije Zapadnog Balkana sudjeluje u provedbi Impuls projekta. Glavni cilj projekta je da zemlje regije imaju moderan i funkcionalan okvir (infrastrukturu) za dijeljenje prostornih podataka u skladu s regionalnim i međunarodnim zahtjevima i standardima. Također, cilj je ubrzati razvoj inovativnih INSPIRE usluga za bolje donošenje odluka te da se postigne interoperabilnost podataka i usluga. Zemlje korisnice projekta su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija i Kosovo. Projekt IMPULS financira Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA) s Lantmäterietom (Švedska geodetska uprava) i Državnom geodetskom upravom Republike Hrvatske kao provedbenim partnerima.

Impuls projekt je jedna u nizu aktivnosti koje Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne – poslove provodi u svojim nastojanjima da se u Federaciji Bosne i Hercegovine uspostavi moderna infrastruktura prostornih podataka – IPP. Nastojanja da se i u zakonodavnom smislu riješi pitanje IPP-a (Infrastrukture prostornih podataka) i provedbe INSPIRE direktive ozvaničena su usvajanjem Uredbe o infrastrukturi prostornih podataka FBiH. Vlada FBiH je na sjednici održanoj 8.10.2014. godine, na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donijela Uredbu o infrastrukturi prostornih podataka FBiH. Ovom se uredbom uređuju osnivanje i održavanje infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine, njezin sadržaj, metapodaci, servisi prostornih podataka, osnivanje i održavanje Geoportala IPP FBiH, kao i uspostavljanje i nadležnost organa IPP FBiH. Prema odredbama uredbe IPP FBiH će biti implementirana u skladu s direktivom Evropske unije „Infrastructure for Spatial Information in the European Community – INSPIRE“.