Dvadeset treća sjednica vijeća IPP FBiH je održana putem elektroničkih komunikacijskih kanala 23. februara 2021. godine. Na sjednici su učestvovali članovi vijeća nadležnih institucija u skladu sa rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

 • Predstavljanje članova Vijeća IPP FBiH, novi saziv;
 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne 22. Sjednice Vijeća IPP-a FBiH;
 • Usvajanje Dnevnog reda za 23. sjednicu;
 • Informacija o statusu Zakona o IPP FBiH;
 • Informacija o statusu Aktivnosti radnih grupa od prethodne sjednice;
 • Informacija o učestvovanju subjekata IPP FBiH u aktivnostima uspostave IPP FBiH;
 • Informacija o planiranim projektnim aktivnostima uspostave IPP FBiH iz budžeta FBiH za 2021. godinu;
 • Informacija o planiranim aktivnostima edukacije na polju IPP-a u 2021. godini
 • Informacija o namjeri kandidiranja projekta podrške uspostavi IPP FBiH u PJI FBiH
 • Informacija o unapređenju zvanične web stranice IPP FBiH
 • Informacija o harmonizaciji dijela podataka IPP FBiH – ETL procedure;
 • Informacija o ažuriranju metapodataka IPP FBiH – informacija i online prezentacija;
 • Informacija o ažuriranju uputstva za upotrebu kataloga metapodataka IPP FBiH – informacija i online prezentacija;
 • Razvoj Geoportala IPP FBiH – informacija i online prezentacija;
 • Ostalo

Naredna sjednica Vijeća IPP FBiH je planirana počekom maja tekuće godine.