​ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА „4. ДАНИ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ“

 

Конференција „4. Дани Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине“ је одржана у организацији Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове, координационог тијела Инфраструктуре просторних података у Федерацији БиХ, у Неуму 26. и 27.10.2023. године.

Конференција је представљала јединствену прилику за окупљање свих значајних учесника у подручју инфраструктуре просторних података у Федерацији БиХ те форум за разговор, размјену мишљења и искустава као и преглед тренутног напретка на овом пољу. За учеснике је организован занимљив и стручан програм Конференције који је подијељен у два радна дана те организован у 4 сесије, са укупно 20 изузетних предавача који представљају јавни, приватни и академски сектор. За Конференцију је пријављено укупно 100 регистрованих учесника испред приближно 60 различитих домаћих правних субјеката, и 10 различитих међународних партнера Координационог тијела и ИПП ФБиХ.

Закључено је да су на предметном пољу у претходном периоду направљени велики искораци кроз активности Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и органа ИПП ФБиХ, Вијећа ИПП ФБиХ и радних група, те да се овај позитивни моменат може и треба искористити за даљњи развој ИПП ФБиХ, јачање капацитета субјеката ИПП-а, успоставу неопходних сервиса и имплементацију проведбених правила ИНСПИРЕ директиве, односно транспозицију цијеле директиве у домаће законодавство.

Циљ успоставе Инфраструктуре просторних података је створити предуслове да се рационализира прикупљање просторних података и да се изолирани отоци података на свим нивоима стандардизирају како би их било могуће умрежити и квалитетно користити. Повезивање различитих информација које су просторно дефинисане (геореференциране) омогућује корисницима проводити комплексне претраге и анализе те повезивање појаве у простору, а остварују се претпоставке за модерно управљање простором и просторним ресурсима.

У уводном обраћању присутнима су се обратили Предсједавајући Вијећа за Инфраструктуру просторних података, госп. Жељко Обрадовић, директор Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове, руководилац међународне сарадње у Лантматериет-у, госп. Микаел Лиље, те Федерални министар просторног уређења, госп. Жељко Недић.

Закључци са конференције
  1. Учесници конференције „4. Дани Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине“ изражавају захвалност координационом тијелу ИПП ФБиХ за изврсну организацију и осигурање релевантног и стручног садржаја конференције, препознајући тиме важност квалитетних догађаја за промоцију одрживог развоја стручне заједнице.
  2. Учесници истичу задовољство због континуиране организације догађаја промотивног и едукативног садржаја на пољу ИПП као кључног фактора у јачању међуинституционалне сарадње и размјене стручних знања и информација, што придоноси економском напретку и дигитализацији података.
  3. Истакнута је важност транспарентности, тачности, сигурности и поузданости података, препознајући да су ови фактори кључни за одрживост заједнице и економски раст, те их треба непрестано унапређивати као основу успјешне привреде друштва.
  4. Током конференције учесници су истакли завидан ниво изградње формалног и правног оквира за успоставу ИПП ФБиХ, наглашавајући потребу континуираног дизања нивоа свијести свих учесника овог процеса те подизања нивоа размјене информација, трансфера знања и могућности постизања нових разина активности, потичући тако одрживи развој заједнице.
  5. Истакнут је значај развоја и имплементације нових модерних ИТ система за прикупљање и одржавање просторних података, чиме се повећава сигурност података те ефикасност и једноставан приступ, потичући тиме дигиталну трансформацију и економски напредак.
  6. Учесници истичу захвалност међународним донаторским актерима на досадашњој подршци успостави и развоју Инфраструктуре просторних података ФБиХ, те наглашавају и даљњу потребу сарадње са донаторима и кредиторима у дизајнирању активности чија је сврха развијање Инфраструктуре просторних података у Федерацији БиХ као кључног чимбеника одрживог развоја.
  7. Учесници наглашавају потребу континуиране организације конференције „Дани ИПП ФБиХ“ те дају подршку координационом тијелу у настојањима да се овај промотивни догађај редовно и традиционално организује сваке године, потичући тиме заједницу на активно учествовање у постизању циљева одрживог развоја.