​ODRŽANA KONFERENCIJA „4. DANI INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE“

 

Konferencija “4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ je održana u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, koordinacionog tijela Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, u Neumu 26. i 27.10.2023. godine.

Konferencija je predstavljala jedinstvenu priliku za okupljanje svih značajnih sudionika u području infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH te forum za razgovor, razmjenu mišljenja i iskustava kao i pregled trenutnog napretka na ovom polju. Za sudionike je organiziran zanimljiv i stručan program Konferencije koji je podijeljen u dva radna dana te organiziran u 4 sesije, sa ukupno 20 izuzetnih predavača koji predstavljaju javni, privatni i akademski sektor. Za Konferenciju je prijavljeno ukupno 100 registriranih sudionika ispred približno 60 različitih domaćih pravnih subjekata, i 10 različitih međunarodnih partnera Koordinacijskog tijela i IPP FBiH.

Zaključeno je da su na predmetnom polju u prethodnom periodu napravljeni veliki iskoraci kroz aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i organa IPP FBiH, Vijeća IPP FBiH i radnih skupina, te da se ovaj pozitivni trenutak može i treba iskoristiti za daljnji razvoj IPP FBiH, jačanje kapaciteta subjekata IPP-a, uspostavu neophodnih servisa i implementaciju provedbenih pravila INSPIRE direktive, odnosno transpoziciju cijele direktive u domaće zakonodavstvo.

Cilj uspostave Infrastrukture prostornih podataka je stvoriti preduvjete da se racionalizira prikupljanje prostornih podataka i da se izolirani otoci podataka na svim razinama standardiziraju kako bi ih bilo moguće umrežiti i kvalitetno koristiti. Povezivanje različitih informacija koje su prostorno definirane (georeferencirane) omogućuje korisnicima provoditi kompleksne pretrage i analize te povezivanje pojave u prostoru, a ostvaruju se pretpostavke za moderno upravljanje prostorom i prostornim resursima.

U uvodnom obraćanju prisutnima su se obratili Predsjedavajući Vijeća za Infrastrukturu prostornih podataka, gosp. Željko Obradović, ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, rukovoditelj međunarodne suradnje u Lantmateriet-u, gosp. Mikael Lilje, te Federalni ministar prostornog uređenja, gosp. Željko Nedić.

Zaključci sa konferencije
  1. Sudionici konferencije „4. dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ izražavaju zahvalnost koordinacijskom tijelu IPP FBiH za izvrsnu organizaciju i osiguranje relevantnog i stručnog sadržaja konferencije, prepoznajući time važnost kvalitetnih događaja za promociju održivog razvoja stručne zajednice.
  2. Sudionici ističu zadovoljstvo zbog kontinuirane organizacije događaja promotivnog i edukativnog sadržaja na polju IPP kao ključnog faktora u jačanju međuinstitucionalne suradnje i razmjene stručnih znanja i informacija, što pridonosi ekonomskom napretku i digitalizaciji podataka.
  3. Istaknuta je važnost transparentnosti, točnosti, sigurnosti i pouzdanosti podataka, prepoznajući da su ovi faktori ključni za održivost zajednice i ekonomski rast, te ih treba neprestano unapređivati kao temelj uspješnog gospodarstva društva.
  4. Tijekom konferencije sudionici su istakli zavidnu razinu izgradnje formalnog i pravnog okvira za uspostavu IPP FBiH, naglašavajući potrebu kontinuiranog dizanja razine svijesti svih sudionika ovog procesa te podizanja razine razmjene informacija, transfera znanja i mogućnosti postizanja novih razina aktivnosti, potičući tako održivi razvoj zajednice.
  5. Istaknut je značaj razvoja i implementacije novih modernih IT sustava za prikupljanje i održavanje prostornih podataka, čime se povećava sigurnost podataka te efikasnost i jednostavan pristup, potičući time digitalnu transformaciju i ekonomski napredak.
  6. Sudionici ističu zahvalnost međunarodnim donatorskim akterima na dosadašnjoj podršci uspostavi i razvoju Infrastrukture prostornih podataka FBiH, te naglašavaju i daljnju potrebu suradnje sa donatorima i kreditorima u dizajniranju aktivnosti čija je svrha razvijanje infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH kao ključnog čimbenika održivog razvoja.
  7. Sudionici naglašavaju potrebu kontinuirane organizacije konferencije „Dani IPP FBiH“ te daju podršku koordinacijskom tijelu u nastojanjima da se ovaj promotivni događaj redovito i tradicionalno organizira svake godine, potičući time zajednicu na aktivno sudjelovanje u postizanju ciljeva održivog razvoja.