ODRŽANA 21. SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH

Dvadeset prva sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana putem elektronskih komunikacijskih kanala 30.11.2020. godine. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća nadležnih institucija u skladu sa rješenjem Vlade Federacije BiH....