Kao pomoć subjektima prilikom definiranja INSPIRE/NIPP teme/tema kojoj pripadaju njihovi prostorni podaci, INSPIRE je razvio interaktivnu platformu INSPIRE specifikacija podataka (INSPIRE Interactive Data Specifications), koja podržava i pomaže subjektima prilikom implementacije INSPIRE-a, a koju čine dvije aplikacije: Pronađi svoje područje (Find your scope) i Specifikacija podataka  (Data specifications).

Definicije i opisi tema prostornih podataka IPP-a, skupine I, II i III mogu se pronaći na stranicama IPP-a, a originalan dokument na engleskom jeziku može se pronaći na internetskim stranicama INSPIRE-a.

Kao pomoć u izboru teme može se koristiti i slijedeći alat za izbor tema, razvijen od strane INSPIRE-a:

https://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action

Također se mogu koristiti i specifikacije tema podataka: https://inspire.ec.europa.eu/Themes/Data-Specifications/2892

Prostorni podaci obuhvaćeni IPP-om su raspoređeni prema temama prostornih podataka:

Anex 1:
Koordinatni referentni sistemi,
Sistemi geografskih mreža,
Geografska imena,
Upravne jedinice,
Adrese,
Katastarske čestice,
Saobraćajne mreže,
Hidrografija,
Zaštićena područja,
Podaci o minski sumnjivim područjima.

Anex 2:
Visine,
Pokrov zemljišta,
Ortofoto snimke,
Geologija.

Anex 3:
Prostorne jedinice za statistiku,
Zgrade,
Tlo,
Korištenje zemljišta,
Ljudsko zdravlje i bezbjednost,
Komunalne i javne usluge,
Sistemi za nadzor okoline,
Proizvodna i industrijska postrojenja,
Sistemi za poljoprivredu i akvakulturu,
Rasprostranjenost stanovništva – demografija,
Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvještavanje,
Područja prirodnih opasnosti,
Atmosferski uslovi,
Meteorološko-geografska obilježja,
Okeanografsko-geografska obilježja,
Morske regije,
Biogeografske regije,
Staništa i biotopi,
Rasprostranjenost vrsta,
Izvori energije,
Izvori minerala.

INSPIRE alat za provjeru povezanosti izvora (engl. Resource linkages checker tool) namijenjen je svim pružateljima INSPIRE podataka i usluga, kao i svim izvoditeljima mrežnih usluga za potrebe provjere povezanosti metapodataka izvora prostornih podataka (skupa podataka, usluga pregleda i preuzimanja). Alat omogućava provjeru izvora prostornih podataka koji su već preuzeti na INSPIRE geoportal, kao i metapodataka novih izvora koji su tek izrađeni.

Primjenom alata dobiva se izvješće o potencijalnim problemima, koji se odnose na ispravnost uspostavljenih veza metapodataka između izvora prostornih podataka identificiranih tijekom preuzimanja na INSPIRE geoportal.

Pristup INSPIRE alatu za provjeru povezanosti izvora omogućen je na sljedećoj poveznici: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/linkagechecker.html.

Platforma (https://www.geo-train.eu/) je dio službene knjižnice za obuku INSPIRE baze znanja i sastoji se od skupa trening modula vezanih za INSPIRE direktivu. INSPIRE knjižnici za edukaciju objavljena su tri nova modula koji obrađuju aktualne teme s kojima se ​države članice trenutno suočavaju u procesu implementacije INSPIRE-a. Uz nove module u INSPIRE knjižnici za edukaciju dostupni su brojni edukacijski materijali koji su osigurani od strane Europske komisije, Europske okolišne agencije, ali i ostalih istraživačkih projekata i drugih dionika. Pristup INSPIRE knjižnici je besplatan, no potrebna je registracija korisnika. Teme novih edukacijskih modula su:

  • Načela za usklađivanje podataka i metapodataka prema INSPIRE
  • Od INSPIRE-a do e-Uprave
  • Praćenje i razumijevanje novih geoprostornih tehnologija.

Također, ažuriran je modul INSPIRE mrežne usluge te dodan novi video koji korisnicima pojašnjava koristi upotrebe INSPIRE podataka te primjere dobre prakse u INSPIRE implementaciji. INSPIRE edukacijski moduli dostupni su svim dionicima IPP-a na sljedećoj poveznici https://inspire.ec.europa.eu/portfolio/training-library.

Svrha INSPIRE referentnog validatora je pomoći pružateljima podataka, izvođačima i nacionalnim koordinatorima u provjeri zadovoljavaju li skupovi podataka, mrežne usluge i metapodaci zahtjevi definirani INSPIRE tehničkim smjernicama. Validator pruža detaljne izvještaje o testiranju kako bi implementatorima pomoglo razumjeti koliko dobro rade njihovi podaci, usluge, metapodaci ili softverska rješenja (ili gdje su možda potrebna poboljšanja).

Validator se temelji na apstraktnim i izvršnim ispitnim paketima dogovorenim između država članica i Komisije u INSPIRE Grupi za održavanje i implementaciju, a uključuje službu za pomoć za rješavanje povratnih informacija (helpdesk), izvješaje o greškama i zahtjeve od strane INSPIRE.

Na INSPIRE stranici možete pogledati dnevnik promjena trenutačnih i prošlih izdanja te planirana  buduća izdanja INSPIRE referentnog validatora.

Dana 15. lipnja/juna 2021. godine,  objavljena je najvažnija godišnja nadogradnja INSPIRE referentnog validatora. U ovoj nadogradnji INSPIRE validator će uključivati pravila validacije koja će se primjenjivati u procesu praćenja na kraju godine, tj. referentne testove prema kojima se mjeri sukladnost INSPIRE izvora koje su objavile države članice.

Kako bi subjekti IPP-a i izvođači imali dovoljno vremena da pripreme svoje izvore za rok praćenja u prosincu, svake godine glavno izdanje INSPIRE referentnog validatora objavljuje se nekoliko mjeseci unaprijed (u lipnju/junu). Konkretno, sve veće promjene (tj. promjene koje testove čine restriktivnijima kao i novi testovi) će biti uključene u verziji INSPIRE referentnog validatora objavljenog 15. lipnja, nakon čega se testovi neće postrožavati sve do godišnjeg praćenja u prosincu/decembru.